Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2020
61. ročník, 17. - 21. 6. 2020, amfiteáter Trnovce - Myjava

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má status CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) International Festival.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 sa konal pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia spojených národov pre výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru).

Medzinárodný folklórny festival pre vás pripravujú:


Bude sa MFF MYJAVA 2020 konať?

Vážení priaznivci folklóru a nášho festivalu! Mnohí z nás si v týchto dňoch poznačených pandémiou COVID-19, ktorá paralyzuje všetky oblasti spoločenského diania - kultúru nevynímajúc, kladú otázku, či sa bude alebo nebude 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2020 konať... Vedzte, že Programová rada i Prípravný výbor sa zaoberajú všetkými možnými scenármi, ktoré v súvislosti s myjavským sviatkom folklóru prichádzajú do úvahy a svoje konečné stanovisko po dôkladnom zvážení všetkých okolností zverejnia po Veľkej noci. Prosíme vás preto o strpenie, pretože v tejto chvíli vieme povedať len to, že MFF MYJAVA 2020 sa určite nebude môcť uskutočniť v podobe, v akej ho štandardne poznáme. Ak vôbec...

MFF MYJAVA 2019 je minulosťou, pustíme sa do prípravy ďalšieho ročníka


Milí priatelia, priaznivci folklóru a milovníci tradičnej ľudovej kultúry!

Dovoľte nám poďakovať vám všetkým, ktorí ste tento rok na jubilejný 60. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019 zavítali. Vy ste tí, pre ktorých to robíme a teší nás, ak sa u nás cítite dobre, ak sa tu zabavíte a spoznáte krásu tradícii nielen regiónov Slovenska, ale aj iných krajín sveta. Naozaj nás to nedeľné počasie mrzí. Robili sme, čo bolo v našich silách. A hoci nám záver nevyšiel, možno skonštatovať, že zvyšok festivalu sa vydaril a opäť bolo sa na čo pozerať, čo počúvať, ochutnávať... Ďakujeme vám za prejavenú priazeň a radi vás na Myjave privítame opäť o rok, na 61. ročníku MFF MYJAVA 2020, ktorý sa bude konať 17. - 21. 6. 2020.

Takisto touto cestou ďakujeme všetkým, bez ktorých by nebolo možné myjavský sviatok folklóru zorganizovať. Organizátorom, členom Prípravného výboru a Programovej rady, autorom programov, inšpicientom, všetkým účinkujúcim z domov i zahraničia, zvukárom, osvetľovačom, technickým pracovníkom a javiskovým technikom, ktorí areál pripravovali, počas festivalu sa oň starali a po festivale ho zasa upratovali. Ďakujeme zdravotníkom, hasičom, policajtom, vodičom, úplne všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a spravili festival festivalom. Vážime si to a o rok vás zasa čakáme, priatelia! Dovidenia!


Sponzori MFF MYJAVA 2019