Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019
60. ročník, 19. - 23. 6. 2019, amfiteáter Trnovce - Myjava

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má status CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) International Festival.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia spojených národov pre výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru).

Medzinárodný folklórny festival pre vás pripravujú:


MFF MYJAVA oslávi 60. narodeniny.
Buďte pri tom!


Milí priatelia, priaznivci folklóru a milovníci tradičnej ľudovej kultúry!

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 oslávi v tento rok svoje 60. narodeniny! A my vás na túto oslavu folklóru a tradičnej ľudovej kultúry srdečne pozývame. Jeden z troch najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku sa bude konať v termíne 19. - 23. 6. 2019 a opäť to budú dni plné hudby, tanca, spevu, zábavy, tradičných remesiel, prezentácie dedičstva našich predkov i dobrého jedla, kde si každý istotne nájde to, čo ho zaujíma. Na myjavské kopanice v júni zavítajú stovky účinkujúcich z celého sveta a špičkové domáce skupiny i súbory, aby potešili vaše zmysly krásou ľudového umenia. Pripravené budú desiatky scénických i nescénických programov, veľké javiskové choreografie, tanečné i hudobné školy, súťaže, ľudové rozprávania, divadelné predstavenia pre malých i veľkých, zábavy, nebude chýbať sobotňajší Jarmek pot mijafskú vežu a skvelá atmosféra mestečka MY-A-VY. Nenechajte si ujsť tento sviatok folklóru, ktorý sa vám ponúka už šesťdesiaty raz a príďte sa vo štvrtý júnový víkend na Myjavu zabaviť, niečo nové naučiť a vychutnať si jedinečnú atmosféru festivalu so statusom CIOFF, ktorý je tak laikmi ako i odborníkmi veľmi pozitívne hodnoteným podujatím. Festival pre vás pripravujú mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Všetky informácie o festivale budeme zverejňovať priebežne. Tešíme sa na vás, priatelia!


Sponzori MFF MYJAVA, zoznam budeme aktualizovať.