Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2021
61. ročník, 16. - 20. 6. 2021, amfiteáter Trnovce - Myjava


Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má status CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) International Festival.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 sa konal pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia spojených národov pre výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru).

Medzinárodný folklórny festival pre vás pripravujú:


MFF MYJAVA 2020

sa definitívne neuskutoční

Milí priatelia, návštevníci myjavského festivalu a ctení priaznivci folklóru!

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA by za normálnych okolností oslávil v tomto roku svoje 61. narodeniny. Príprava naň už bola v plnom prúde. Autori pracovali na jednotlivých programoch, zabezpečili sme zahraničných účinkujúcich, chystali organizačné zabezpečenie v areáli... No hneď, ako sa zintenzívnili problémy s pandémiou COVID-19 a sprísnili s ňou súvisiace obmedzenia, bolo nám jasné, že na festival v podobe, v akej ho poznáme, môžeme tento rok zabudnúť...

Zvažovali sme možnosti, hľadali spôsoby realizácie festivalu. Zrušili sme účasť súborov z Južnej Kórey, Kene a iných štátov. Napokon, po zvážení všetkých skutočností a vypočutí argumentov členov Prípravného výboru a Programovej rady sme sa rozhodli, že sa 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2020 neuskutoční a bude preložený o rok. Vo festivalovom areáli Trnovce sa tak najbližšie stretneme až 16. - 20. 6. 2021.

Nebolo to jednoduché rozhodnutie a sme si vedomí toho, že to najväčšie a najvýznamnejšie kultúrne podujatie v roku, ktoré je oslavou ľudových tradícii, folklóru a odovzdávaním odkazu našich predkov ďalším generáciám, nám bude všetkým chýbať. Ale musíme sa správať zodpovedne a brať do úvahy limity, ktoré nám súčasná situácia doma i vo svete stanovuje. Folklórne kolektívy sa nemôžu schádzať, nacvičovať tance, skúšať spevy, absolvovať hudobné skúšky, pripravovať sa na vystúpenia. Cestovanie je obmedzené, nároky na hygienu a prevenciu pred nákazou sú vysoké... Nebolo by objektívne možné pripraviť festival na úrovni, ktorú si zaslúži a na ktorú ste vy, jeho návštevníci, zvyknutí. Takisto by bolo komplikované a nezodpovedné prekladať ho na iný termín ešte v tomto roku, keď nevieme, čo bude o mesiac, o dva, akým smerom sa bude vývoj v spoločnosti uberať.

Môžeme vám však sľúbiť, že si náš festival predsa len pripomenieme aspoň virtuálne. V pôvodne stanovenom termíne od 17. do 21. 6. 2020, a to na webe, sociálnych sieťach, v miestnych médiách a predstavíme vám aj niekoľko zaujímavých noviniek, na ktoré sa v súvislosti s MFF MYJAVA môžete v budúcnosti tešiť. Takisto spravíme všetko pre to, aby sme vám ten neplánovaný tohoročný "folklórny pôst" o rok v Trnovcoch vynahradili. Ďakujeme vám za pochopenie, pretrvávajúcu priazeň a tešíme sa na opätovné spoločné stretnutie v júni 2021!

S pozdravom

Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava
predseda PV MFF Myjava


Sponzori MFF MYJAVA 2019