Ihranie pri riečke Myjave

Videonávod k tradičným detským hrám.

sobota 19. 6. 2021, 15.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA

Detské hry sú prirodzenou súčasťou života detí odpradávna. V súčasnosti však výrazne zmenili svoju podobu najmä vďaka technickým vymoženostiam tretieho tisícročia. Na rozdiel od tradičných detských hier charakteristických svojou interaktivitou v skupine, sa dnešné generácie detí hrajú oveľa individuálnejšie.

Detské hry sa tradovali tisícročia a v podstate možností hrania a spôsob hry boli nezmenené až do 20. storočia. Vďaka zmenenému spôsobu života spoločnosti sa mnohé hry na začiatku 21. storočia z detského sveta úplne vytratili. Niektoré pretrvávajú dodnes aj vďaka zanieteným pedagógom.

Keďže dieťa vo svojej podstate je stvorené pre hru, prinášame vám v tejto náročnej dobe výber z tradičných hier detí na západnom Slovensku prostredníctvom video-návodov. Podkladom pre tvorbu filmu sa stal zborník detského folklóru z Myjavy a okolia od zostavovateľa Klimenta Ondrejku, ktorý bol vydaný pri Západoslovenských folklórnych slávnostiach Myjava v roku 1986. Vznikol z materiálov, ktoré boli zozbierané pri celoslovenskom detskom hnutí "Pri prameňoch krásy" a doplnený zápismi vtedajších vedúcich detských folklórnych súborov.

Hrou sa dieťa najlepšie naučí mnohému, čo v živote bude potrebovať. Preto sú jednotlivé detské hry doplnené aj o informácie pre pedagógov na využitie jednotlivých hier pre rozvoj kompetencií dieťaťa v súčasnosti. Napríklad rozvoj motorických zručností, kognitívnych a sociálnych kompetencií a podobne.

Zahrajte sa teda spoločne v rodine, prípadne sa inšpirujte samotnými hrami a ich pravidlami do budúcna.

Autorky: Lenka Šútorová Konečná, Jana Zelenayová

Strih a výroba: Peter Komár

Sprievodné slovo: Šútorová Konečná

Inšpicia: Ladislav Konečník

Účinkujú: Deti z Detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy