Informácie pre médiá

Spolupráca s organizátormi MFF MYJAVA

V prípade záujmu o mediálne partnerstvo, inú spoluprácu, propagáciu myjavského festivalu alebo naopak, prezentáciu vašej spoločnosti na Medzinárodnom folklórnom festivale MYJAVA môžete vyplniť priložený online formulár, prípadne kontaktovať člena Prípravného výboru festivalu, Mgr. Mareka Hrina na e-mailovej adrese marek.hrin@myjava.sk alebo telefónnom čísle +421 34/6907 306.

Podmienky získania akreditácie na MFF MYJAVA

V prípade záujmu o udelenie novinárskej akreditácie na Medzinárodný folklórny festival MYJAVA môžete o ne požiadať vopred vyplnením vyššie uvedeného formulára, prípadne na e-mailovej adrese marek.hrin@myjava.sk. V žiadosti treba uviesť základné kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail alebo telefón), materskú redakciu či médium a splniť nasledujúce podmienky:

  • Internetové médium - Musí uviesť všetky tlačové správy a napísať aspoň jeden autorský článok o festivale. Rovnako musí správy zverejniť na svojej facebookovej stránke, ak ju má založenú.
  • Rozhlas a televízia - Musí festival podporiť festival programovo, napríklad odvysielaním správ o festivale, jeho príprave alebo odvysielať rozhovor s organizátormi festivalu.
  • Printové médium - Musí publikovať aspoň tri články o festivale v dostatočnom predstihu.

Vydávanie akreditácii

Schválené akreditácie si redaktori, fotografi a ostatní zástupcovia médii môžu - ak nie je dohodnuté inak - vyzdvihnúť vždy priamo na mieste, a to v informačnom domčeku na parkovisku pri vstupe do festivalového areálu Trnovce.

Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu na základe nedostatočného odôvodnenia (napr. nesplnenie podmienok, nízka sledovanosť média, nedostatočná príbuznosť média k cieľovým skupinám festivalu) alebo neskorého zaslania žiadosti o akreditáciu.

Pokyny pre fotografov a kameramanov

Na základe požiadaviek autorov programov, pripomienok návštevníkov, priameho prenosu vybraných programov televíznymi štábmi a rozhodnutia Prípravného výboru festivalu budú aj na nasledujcúcom ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA pod javiskom amfiteátra v Trnovcoch vyznačené dve PRESS zóny. Tie sa budú nachádzať za schodmi na bočné muzikantské pódia a prístup do nich budú mať len označení akreditovaní fotografi a kameramani. Vzhľadom na priestorové podmienky a veľkosť vytvorených zón je jasné, že sa tam určite nevojde väčší počet fotografov naraz, takže aj touto cestou chceme poprosiť akreditovaných zástupcov médii, ktorí budú zhotovovať pre svoje redakcie fotografický a obrazový záznam hlavných programov festivalu, aby sa k sebe navzájom správali ohľaduplne, rešpektovali pravidlo vymedzenia PRESS zón a zdržiavali sa v nich len na čas nevyhnutný na získanie potrebného záznamu. Návštevníkov, účinkujúcich a neakreditovaných novinárov upozorňujeme, že vstup s kamerou či fotoaparátom do priestoru medzi javiskom a hľadiskom amfiteátra je zakázaný, aby nekomplikoval priebeh programov a neobmedzoval iných návštevníkov v hľadisku. Takisto upozorňujeme rozhlasových a najmä televíznych pracovníkov, aby bezdrôtové mikrofóny vo festivalovom areáli používali len po dohode s našimi zvukármi a nedochádzalo tak k rušeniu frekvencii. Ďakujeme za pochopenie!

Vyhradené PRESS zóny pre fotografov a kameramanov sa nachádzajú vedľa schodov
na bočné - muzikantské - pódiá.