Tešíme sa na stretnutie s vami

na MFF MYJAVA!
 

Adresa:

 • Mesto Myjava
  Námestie M. R. Štefánika 560/4
  907 01 Myjava
 • Centrum tradičnej kultúry Myjava
  Partizánska ul. 290/17
  907 01 Myjava

Email:

 • festival@mffmyjava.sk

Telefónne číslo:

+421 34 6907 210 - Mestský úrad Myjava

+421 34 621 3252 - Centrum tradičnej kultúry Myjava

Sledujte nás:

MFF MYJAVA pre vás pripravujú

Programová rada festivalu


 • Viera FERIANCOVÁ, predseda Programovej rady
 • Lenka KONEČNÁ, podpredseda Programovej rady
 • Peter OBUCH, dramaturg
 • Jarmila JELÍNKOVÁ, tajomníčka Programovej rady


Stáli členovia

 • Katarína BABČÁKOVÁ
 • Ján BLAHO
 • Juraj HAMAR
 • Hana HLÔŠKOVÁ
 • Margita JÁGEROVÁ
 • Marián KOSÍK
 • Agáta KRAUSOVÁ
 • Ján KRIST
 • Vladimír KYSEĽ
 • Alžbeta LUKÁČOVÁ
 • Daniel LUTHER
 • Barbora MORONGOVÁ
 • Peter OBUCH
 • Slavomír ONDEJKA


Dramaturgovia scén

 • Eva ČMELOVÁ
 • Viera FERIANCOVÁ
 • Jarmila JELÍNKOVÁ
 • Lenka KONEČNÁ
 • Peter OBUCH


Autori programov

 • Katarína BABČÁKOVÁ
 • Zuzana BIELIKOVÁ
 • Eva ČMELOVÁ
 • Alžbeta DRŠKOVÁ
 • Richard DRŠKA
 • Viera FERIANCOVÁ
 • Lucia FRANICKÁ MACKOVÁ
 • Peter HRABOVSKÝ
 • Martina HRABOVSKÁ
 • Adriana HRADSKÁ
 • Juraj JAKUBÍK ml.
 • Juraj JAKUBÍK st.
 • Jarmila JELÍNKOVÁ
 • Lenka KONEČNÁ
 • Alfréd LINCKE
 • Ján MADLUŠKA
 • Peter MICHALOVIČ
 • Barbora MORONGOVÁ
 • František MORONG
 • Jaroslav OBUCH
 • Peter OBUCH
 • Lívia ORŠULOVÁ
 • Jana PAKOSOVÁ
 • Samuel SMETANA
 • Vladimír VERNER


Konzultanti a technickí spolupracovníci programovej rady

 • Jaroslav TÍŽIK, hlavný technik


Hlavní inšpicienti

 • Eva ČMELOVÁ - Hriščo
 • Jana PAKOSOVÁ - lúka
 • Lucia FRANICKÁ MACKOVÁ - amfiteáter


Zvukový majster pre amfiteáter

 • Vladimír BOROVSKÝ


Zvukový majster pre lúku

 • Alexander GOLIAŠ


Zvukový režisér

 • Alžbeta LUKÁČOVÁ


Javiskový technik

 • Branislav ŽILAVÝ


Hlavný osvetľovač amfiteátra

 • Pavel CHMELAN

Prípravný výbor festivalu


 • Pavel HALABRÍN, primátor Myjavy - predseda
 • Viera FERIANCOVÁ, Centrum tradičnej kultúry Myjava - podpredseda


Členovia

 • Jarmila SLUKOVÁ, prednostka MsÚ Myjava
 • Ingrid VAŇOVÁ, Oddelenie ekonomické mesta Myjava
 • Jaroslav KRČ-ŠEBERA, Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.
 • Marek HRIN, hovorca mesta Myjava
 • Hana CIGÁNKOVÁ, Oddelenie kultúry mesta Myjava
 • Mário JAMRIŠKA, Mestská polícia Myjava
 • Jaroslav TÍŽIK, ELTIME in, s. r. o.


Hlavný organizačný štáb


Organizácia

 • Pavel HALABRÍN
 • Jaroslav KRČ-ŠEBERA


Ekonomický úsek

 • Ingrid VAŇOVÁ
 • Jana KULÍŠKOVÁ


Stravovanie

 • Hana CIGÁNKOVÁ


Informácie a ubytovanie

 • Anna ŠKRÁMOVSKÁ
 • Lenka STAŇKOVÁ


Reklama, marketing

 • Marek HRIN


Starostlivosť o hostí, VIP

 • Miriam KRAVÁRIKOVÁ


Propagačné, služby

 • Tomáš FIDRICH


Stánkový predaj

 • Pavol HALABRÍN
 • Emília HALABRÍNOVÁ
 • Alena PAŠMÍKOVÁ


Vstupenky, služby

 • Jana VAJSÁBLOVÁ
 • Jana POTÚČKOVÁ


Areál, služby

 • Pavol KUBÍK


Poriadkové a bezpečnostné služby

 • Mário JAMRIŠKA


Zdravotná služba

 • Slovenský Červený kríž Senica, MS Myjava


Ohlasovanie programov v areáli

 • Zuzana EĽKOVÁ
 • Adriana TÍŽIKOVÁ


Ohlasovanie programov v mestskom rozhlase

 • Miriam KRAVÁRIKOVÁ


Zvuk, osvetlenie a elektroinštalačné služby

 • BV ton, s. r. o., ELTIME in, s. r. o.