Predveď sa na Myjave!

Chcete účinkovať na MFF MYJAVA?

Ak by ste mali záujem o prezentáciu svojho folklórneho súboru či ľudovej hudby v programe myjavského folklórneho festivalu, môžete túto možnosť prebrať so zástupcami programovej rady festivalu a obrátiť sa na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Konkrétne na Mgr. Vieru Feriancovú, tel.: +421 34 621 32 52, e-mail: viera.feriancova@ctkmyjava.sk.

Fotografie, zvukový a obrazový záznam z tohto podujatia zhotovený organizátormi a jeho zmluvnými partnermi bude použitý na archivačné, odborné, propagačné a reklamné účely.