Máš ľuďom čo ponúknuť?

Predajca tovaru na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

Ak sa zaoberáte tradičnými remeslami, viete ponúknuť originálne a pútavé ľudovo-umelecké výrobky či iný zaujímavý tovar, ktorý svojou podstatou zapadá do charakteru významného a medzinárodného folklórneho festivalu, ktorým ten myjavský je, obráťte sa, prosím, na Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Prihlášky sa posielajú e-mailom na základe žiadosti záujemcov a uzávierka prihlášok je 31. 3.2024. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.

Informácie vám poskytne:
  • Jana Pakosová
    odborný pracovník
    tel.: +421 34 621 32 52, +421 918 968 706
    e-mail: jana.zelenayova@ctkmyjava.sk

Predajca občerstvenia na Jarmeku pot mijafskú vežu či vo festivalovom areáli

Ak ponúkate chutné či nejakým spôsobom tradičné a originálne občerstvenie a ste presvedčení, že dokážete pokryť záujem veľkého počtu návštevníkov myjavského festivalu, môžete sa obrátiť na Správu majetku mesta Myjava, s. r. o. Konkrétne na Ing. Pavla Halabrína, tel.: +421 34 6907 309, e-mail: halabrin@smmm.sk, halabrin.smmm@gmail.com.


Fotografie, zvukový a obrazový záznam z tohto podujatia zhotovený organizátormi a jeho zmluvnými partnermi bude použitý na archivačné, odborné, propagačné a reklamné účely.