Krása pre ženu stvorená

Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. 6. 2021 o 16.00 h v SNM - Múzeu SNR v Myjave. Výstava potrvá od 17. 6. do 19. 9. 2021.


Výstava predstaví krásu čepca ako archaickú a významovo dôležitú súčasť tradičného ženského odevu na Slovensku, ktorá sa v niektorých regiónoch nosila do polovice 20. storočia. Autorka výstavy pripravila výber čepcov z celého územia Slovenska, čím sa snažila poukázať na regionálne odlišnosti, výzdobné motívy, vývoj výzdoby a tvaru, príležitosti používania i príslušnosť nositeľky k sociálnej vrstve. Pozoruhodné sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok Etnografického múzea venovali spolky či významné osobnosti - čepce výrobného družstva Lipa či čepce najstaršieho ženského spolku na Slovensku, Živena. Čepce zo zbierok osobností Milana Rastislava Štefánika a Pavla Socháňa ukazujú ušľachtilosť záľub, ako aj profesionálneho záujmu svojich pôvodcov.

V každom historickom období a v každej spoločenskej vrstve sa za korunu ženskej krásy považuje úprava hlavy a výstava "Krása pre ženu stvorená" je toho dôkazom.

Autorka výstavy: E. Dudková, SNM - Etnografické múzeum v Martine