Kuchyňa starých materí

Príprava párancov z Pukanca.
pondelok 14. 6. 2021, 17.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA

Varil Peter Klinko st., pripravil Peter Klinko ml. a Karin Klinková, vyrobilo CTK v Myjave.