Bude MFF MYJAVA opäť členom CIOFF?

13.06.2018

Pravidelní návštevníci Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA si isto spomenú na ročníky, ktoré boli usporadúvané pod hlavičkou medzinárodnej organizácie CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts). Potom však Slovensko z jej štruktúr vypadlo a ani myjavský festival tak nemohol viac používať túto značku. To by sa však mohlo zmeniť...

V piatok 15. 6. 2018 sa totiž stretnú kvôli opätovného vytvoreniu Slovenskej národnej sekcie CIOFF (ďalej SNS CIOFF) zástupcovia folklórnych festivalov, folklórnych kolektívov, organizácií a inštitúcií, ktorých náplňou činnosti je ochrana tradičnej a ľudovej kultúry. Iniciátormi tohto stretnutia a zamýšľaného vzniku SNS CIOFF sú Medzinárodný folklórny festival MYJAVA, mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave (OvZP TSK).

V rámci ustanovujúceho zasadnutia bude SNS CIOFF žiadať o zaradenie do medzinárodnej štruktúry CIOFF a zároveň bude aj MFF MYJAVA predkladať svoju žiadosť o získanie štatútu CIOFF festivalu. Ten má prispieť napríklad k lepším podmienkam na delegovanie folklórnych kolektívov na náš festival.

A čo to vlastne CIOFF je? Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO ju definuje ako mimovládnu organizáciu - medzinárodnú radu organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia. Jej cieľom je ochrana tradičnej a ľudovej kultúry, podpora priateľských vzťahov medzi národmi a poskytovanie všestrannej pomoci folklórnym festivalom pri prvotnom styku s festivalmi alebo súbormi v zahraničí. CIOFF tiež poskytuje všestrannú pomoc folklórnym kolektívom pred výjazdom na zahraničné festivaly.

Tak držte palce!