Hľadáme javiskových technikov

29.04.2019

Keďže sa 60. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 19. až 23. júna 2019 nezadržateľné blíži, riešime okrem iného aj personálne zabezpečenie technickej obsluhy areálu, prípravu a údržbu hlavnej festivalovej scény v amfiteátri Trnovce. Záujemcovia, ktorí by chceli pred festivalom, počas neho a bezprostredne po ňom brigádovať ako javiskoví technici, sa môžu hlásiť čím skôr u Ing. Vaňovej na tel. čísle 034/6907 319 alebo mailom na adrese ingrid.vanova@myjava.sk. Okrem javiskových technikov sa na uvedených kontaktných údajoch môžu hlásiť aj tí, ktorí by mali záujem zapojiť sa do festivalu ako sprievodcovia v cestnom turistickom vláčiku, ktorý bude zabezpečovať kyvadlovú dopravu pre návštevníkov festivalu. Treťou možnosťou je pozícia pracovníka, ktorý zabezpečuje výmenu vstupeniek pri vstupe do areálu.