Krása pre ženu stvorená

15.06.2021

SNM - Múzeum Slovenských národných rád a Slovenské národné múzeum v Martine vás srdečne pozývajú na výstavu s názvom Krása pre ženu stvorená, ktorá je súčasťou programu 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2021.

Ten sa vzhľadom na pandemické opatrenia a nastavenia kultúrneho COVID semaforu tento rok koná vo virtuálnom priestore a výstava v myjavskom múzeu je v podstate jediným podujatím, ktoré môžete navštíviť aj osobne. Jej vernisáž je naplánovaná na stredu 16. 6. 2021 o 16.00 h. Výstava je výsledkom tradičnej spolupráce SNM - Múzea SNR s Centrom tradičnej kultúry Myjava a jej autorkou je kurátorka zbierok Etnografického múzea v Martine, Eva Dudková.

Výstava predstaví návštevníkom krásu čepca ako archaickú a významovo dôležitú súčasť tradičného ženského odevu na Slovensku, ktorá sa v niektorých regiónoch nosila do polovice 20. storočia. Autorka výstavy pripravila výber čepcov z celého územia Slovenska, čím sa snažila poukázať na regionálne odlišnosti, výzdobné motívy, vývoj výzdoby a tvaru, príležitosti používania i príslušnosť nositeľky k sociálnej vrstve. Pozoruhodné sú aj pokrývky ženskej hlavy, ktoré do zbierok Etnografického múzea venovali spolky či významné osobnosti - čepce výrobného družstva Lipa, či čepce najstaršieho ženského spolku na Slovensku - Živena. Čepce zo zbierok osobností Milana Rastislava Štefánika a Pavla Socháňa ukazujú ušľachtilosť záľub, ako aj profesionálneho záujmu svojich pôvodcov.

V každom historickom období a v každej spoločenskej vrstve sa za korunu ženskej krásy považuje úprava hlavy a výstava Krása pre ženu stvorená je toho dôkazom. Výstava je pre návštevníkov prístupná do 19. septembra 2021.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil Trenčiansky samosprávny kraj.