MFF MYJAVA 2019 bude ekologickejší

03.04.2019

Organizátori sa na to pripravovali síce už minulý rok, ale až teraz, počas 60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019, sa im podarí zámer uviesť do praxe. Hovoríme o ekologickom jednorazovom riade. O miskách, podnosoch, pohároch, príboroch... Taká veľká a významná akcia, akou myjavský festival je, si zaslúži, aby sme jej renomé spoločne zvyšovali aj v oblasti ekológie a nezaťažovali jej realizáciou naše životné prostredie viac, ako je nutné. Preto Prípravný výbor festivalu rozhodol a predajcovia už boli, sú a budú o tom informovaní, že vo festivalovom areáli Trnovce bude možné používať len kompostovateľný riad. A vás všetkých o tom informujeme preto, aby sme vás už vopred poprosili a vyzvali na spoluprácu pri správnom používaní a likvidovaní takéhoto riadu. Aby to totiž malo celé význam a riad sa dal po použití zhodnotiť, musíme sa spoločne snažiť vyhadzovať ho do odpadových nádob na to určených. Tie budú spoločne s ďalšími kontajnermi rozmiestnené v areáli a budú vás na ne upozorňovať aj informačné tabuľky, ktoré pripravíme. Ak totiž chceme byť EKO, musíme sa o to pričiniť spoločne. Teším sa na vás, priatelia!