MFF MYJAVA 2020 sa definitívne neuskutoční

28.04.2020

Milí priatelia, návštevníci myjavského festivalu a ctení priaznivci folklóru!

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA by za normálnych okolností oslávil v tomto roku svoje 61. narodeniny. Príprava naň už bola v plnom prúde. Autori pracovali na jednotlivých programoch, zabezpečili sme zahraničných účinkujúcich, chystali organizačné zabezpečenie v areáli... No hneď, ako sa zintenzívnili problémy s pandémiou COVID-19 a sprísnili s ňou súvisiace obmedzenia, bolo nám jasné, že na festival v podobe, v akej ho poznáme, môžeme tento rok zabudnúť...

Zvažovali sme možnosti, hľadali spôsoby realizácie festivalu. Zrušili sme účasť súborov z Južnej Kórey, Kene a iných štátov. Napokon, po zvážení všetkých skutočností a vypočutí argumentov členov Prípravného výboru a Programovej rady sme sa rozhodli, že sa 61. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2020 neuskutoční a bude preložený o rok. Vo festivalovom areáli Trnovce sa tak najbližšie stretneme až 16. - 20. 6. 2021.

Nebolo to jednoduché rozhodnutie a sme si vedomí toho, že to najväčšie a najvýznamnejšie kultúrne podujatie v roku, ktoré je oslavou ľudových tradícii, folklóru a odovzdávaním odkazu našich predkov ďalším generáciám, nám bude všetkým chýbať. Ale musíme sa správať zodpovedne a brať do úvahy limity, ktoré nám súčasná situácia doma i vo svete stanovuje. Folklórne kolektívy sa nemôžu schádzať, nacvičovať tance, skúšať spevy, absolvovať hudobné skúšky, pripravovať sa na vystúpenia. Cestovanie je obmedzené, nároky na hygienu a prevenciu pred nákazou sú vysoké... Nebolo by objektívne možné pripraviť festival na úrovni, ktorú si zaslúži a na ktorú ste vy, jeho návštevníci, zvyknutí. Takisto by bolo komplikované a nezodpovedné prekladať ho na iný termín ešte v tomto roku, keď nevieme, čo bude o mesiac, o dva, akým smerom sa bude vývoj v spoločnosti uberať.

Môžeme vám však sľúbiť, že si náš festival predsa len pripomenieme aspoň virtuálne. V pôvodne stanovenom termíne od 17. do 21. 6. 2020, a to na webe, sociálnych sieťach, v miestnych médiách a predstavíme vám aj niekoľko zaujímavých noviniek, na ktoré sa v súvislosti s MFF MYJAVA môžete v budúcnosti tešiť. Takisto spravíme všetko pre to, aby sme vám ten neplánovaný tohoročný "folklórny pôst" o rok v Trnovcoch vynahradili. Ďakujeme vám za pochopenie, pretrvávajúcu priazeň a tešíme sa na opätovné spoločné stretnutie v júni 2021!

S pozdravom

Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava
predseda PV MFF Myjava