MFF MYJAVA 2024 predstaví etnickú rozmanitosť Slovenska

26.02.2024

Organizátori 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024 dnes predstavili verejnosti vizuál júnového sviatku folklóru, ktorý privíta svojich návštevníkov v termíne od 19. do 23. júna 2024.

Farebnosť a použité motívy ideového plagátu festivalu zrkadlia tému etnickej rozmanitosti nového ročníka. Ten bude vo svojich hudobných a tematických programoch a tiež niektorých pásmach v Mestečku MY-A-VY zameraný práve na národnosti a etniká na Slovensku. Samozrejme, v pestrej mozaike tradičnej kultúry nebudú chýbať ani domáce kolektívy a telesá zo západného Slovenska. Vybranú tému bude odrážať aj výber zahraničných súborov, ktoré organizátori pozývajú práve z krajín, ktoré majú na Slovensku menšinové zastúpenie.

Slovensko bolo a je krajinou na križovatke kultúr. V minulosti cez jeho územie prechádzali mnohé významné obchodné cesty, po ktorých sem prúdili nové tovary, poznatky, vedomosti, ale aj ľudia samotní. Za kultúrnou rozmanitosťou našej krajiny stojí aj fakt, že sa tu stretajú kultúry hôr a nížin, či východu a západu. Navyše práve Uhorsko bolo v minulosti tým štátom, ktorý prichýlil ľudí vyháňaných z ostatných častí Európy a pozýval na svoje územie obyvateľov iných kráľovstiev. Po celé stáročia tu vedľa seba žili Slováci, Maďari, Nemci, Rusíni, Židia, Rómovia, Chorváti, neskôr Bulhari a ďalší. V období socializmu pribudli Vietnamci alebo Kubánci, dnes vo väčšej miere Ukrajinci či Srbi a ľudia z rôznych kútov sveta zasiahnutých krízami.

Kultúra na Slovensku je pestrá, má obrovské množstvo farieb, chutí, vôní a zvukov. A tie budeme môcť "ochutnávať" práve na myjavskom festivale v júni tohto roka. Už teraz vás na toto významné podujatie srdečne pozývame!

Autorom vizuálu 64. ročníka MFF MYJAVA 2024 je Jan Karlik.

M. Hrin
zdroj: P. Obuch, Centrum tradičnej kultúry Myjava