MFF MYJAVA získal status CIOFF International Festival!

21.09.2018

Výborná správa pre organizátorov i návštevníkov Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA dnes dorazila od slovenskej delegátky Kataríny Babčákovej z ruského mesta Ufa , kde sa koná 48. svetový kongres medzinárodnej organizácie CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts). Okrem toho, že sa do jej štruktúr po rokoch vrátila Slovenská národná sekcia, získal tu myjavský sviatok folklóru status CIOFF International Festival. Ten má prispieť napríklad k lepším podmienkam na delegovanie folklórnych kolektívov na festival. Tešíme sa a tým, ktorí sa o to zaslúžili, ďakujeme a gratulujeme! Pripomíname, že iniciátormi vzniku SNS CIOFF sú Medzinárodný folklórny festival MYJAVA, mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave (OvZP TSK).

A čo to vlastne CIOFF je? Organizácia spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO ju definuje ako mimovládnu organizáciu - medzinárodnú radu organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia. Jej cieľom je ochrana tradičnej a ľudovej kultúry, podpora priateľských vzťahov medzi národmi a poskytovanie všestrannej pomoci folklórnym festivalom pri prvotnom styku s festivalmi alebo súbormi v zahraničí. CIOFF tiež poskytuje všestrannú pomoc folklórnym kolektívom pred výjazdom na zahraničné festivaly.

foto: Katarína Babčáková - FB