Myjavský festival dostal nový vizuál

12.05.2021

Hoci sa Medzinárodný folklórny festival MYJAVA ani v roku 2021 nebude môcť uskutočniť v tradičnej podobe, v akej ho poznáme, dostal od svojich organizátorov novú vizuálnu identitu. Tá ho bude sprevádzať v nasledujúcich rokoch a sme presvedčení, že prispeje k ďalšiemu pozitívnemu rozvoju podujatia z hľadiska jasnej identifikácie festivalu, zlepšovania marketingu a komunikovania charakteru festivalu na verejnosti.

Autor vybraného návrhu, Jan Karlík, vychádzal zo skutočnosti, že Medzinárodný folklórny festival MYJAVA pri realizácií svojich programov čerpá z tradícií národov, súčasne však ide o moderné a dynamické podujatie, ktoré sa stále vyvíja. A práve na prepojení tradície a inovácie je tento vizuál postavený. Komunikuje prostredníctvom jednoduchých tvarov vo výraznej farebnosti v kontraste k tradičným vzorom zo ženských pracovných ručníkov a blúz. Typografická úprava použitého písma sa opiera o dobové, ručnými nástrojmi písané, plagátové písma. Kompozícia pruhov a kruhov odkazuje aj na bielo-modré dekorácie nad scénou myjavského amfiteátra z dielne doc. Ing. Viliama Jána Grusku. Festivalová atmosféra je do vizuálu prenesená ako hra hmýriacich sa tvarov, farieb a vzorov a môže sa pri jednotlivých festivalových ročníkoch farebne meniť. Vzhľad však zostane vždy zachovaný a každý, kto takto stvárnený plagát, banner či upútavku spolu s typickým logom "kohútikov" zbadá, bude vedieť hneď identifikovať, že ide práve o Myjavu. Zmena festivalového vizuálu sa postupne prenesie do všetkých jeho prvkov a zladia sa s ním tlačoviny festivalu, čestné vstupenky, navigácie, webová stránka a podobne.

Teraz nám zostáva už len dúfať, že ideové či programové plagáty v novom šate budeme môcť v roku 2022 konečne obdivovať a študovať aj na výlepových plochách a v informačných vitrínach. Odtiaľ nás budú pozývať do areálu Trnovce, aby sme si pozreli všetky tie skvelé choreografie, hudobné čísla, divadelné predstavenia a ďalšie programy naživo a vychutnali si skvelú atmosféru Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA všetkými zmyslami.