Pozvánka na prvý z festivalových programov, výstavu Vítaní hostia

11.06.2024

Prvým dielikom v skladačke programu 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024 bude výstava v SNM - Múzeu SNR v Myjave s názvom VÍTANÍ HOSTIA. Jej autorkami sú Lívia Oršulová (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi) a Radka Tarabčíková (OZ Hornonitrie), ktoré výstavu pripravili v spolupráci s Jánom Vingárikom (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi). Vernisáž výstavy sa bude konať v stredu 19. júna 2024 o 16.00 h v priestoroch myjavského múzea a expozíciu si budeme môcť pozrieť až do 14. septembra 2024. A čomu je výstava venovaná?

V súčasnosti počtom nenápadná nemecká menšina bola v minulosti fenoménom, ktorý výrazne ovplyvnil všetky sféry života vtedajšej spoločnosti na dnešnom území Slovenska. Platilo to predovšetkým v lokalitách s významnou koncentráciou nemeckého obyvateľstva. Na strednom Slovensku to bola oblasť Hauerlandu, zahŕňajúca aj viaceré obce severovýchodnej časti horného Ponitria. Nemeckí kolonisti priestor postupne osídlili od polovice 13. do polovice 14. storočia. Prišli sem na pozvanie uhorských kráľov a miestnych zemepánov ako hostia (lat. hospites) – slobodní prisťahovalci s právom žiť na novom území podľa vlastných zvyklostí. Boli medzi nimi baníci, remeselníci, obchodníci i roľníci, ktorí priniesli pokrok do každého z hospodárskych odvetví.

Vyše šesťstoročný vývoj formovania osobitej nemecko-slovenskej kultúry násilne ukončilo po druhej svetovej vojne kontroverzné politické rozhodnutie o kolektívnej vine nemeckého národa. Nezmazateľné stopy kultúry karpatských Nemcov však dodnes pretrvávajú všade navôkol. Nemeckú pečať nesú architektúra a urbanizmus sídel, okolitá krajina, relikty miestneho nárečia a v neposlednom rade hmotné pamiatky uchované v múzejných a súkromných zbierkach.

Výstava prezentuje dochované doklady odievania obyvateľov niekdajšieho mestečka Nitrianske Pravno (do roku 1946 Nemecké Pravno/Deutsch Proben) a okolitých obcí (Chvojnica/Fundstolen, Kľačno/Gajdel, Malinová/Ceche, Tužina/Schmiedshau) z 19. a 20. storočia. Vystavované odevy pochádzajú zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, nemeckých obcí regiónu a súkromných zberateľov.

M. Hrin