Príďte v kroji na tradičný sprievod mestom počas MFF MYJAVA 2024!

05.06.2024

Tradičnou súčasťou programu Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA je každý rok sobotňajší Jarmek pot mijafskú vežu. V rámci neho centrom mesta prechádza sprievod účinkujúcich, do ktorého tento rok pozývame aj vás!

Sprievod, alebo tiež Prehliadka krojov, naplní celé Námestie M. R. Štefánika spevom, tancom, zábavou a krásou tradičného ľudového odevu. V rámci krátkych ukážok svojho umenia ich tu prezentujú folklórne súbory a skupiny nielen zo slovenských regiónov, ale aj kolektívy z rôznych kútov sveta, aby ukázali verejnosti svoje vzácne folklórne bohatstvo. V rámci nadchádzajúceho 64. ročníka festivalu ponúkame po prvýkrát možnosť odprezentovať formou tradičného ľudového odevu svoj región alebo obec nielen účinkujúcim, ale aj návštevníkom.

Milí priatelia, ak teda v sobotu 22. júna 2024 prídete oblečení v kroji či dobovom odeve, zaradíme vás do sprievodu mestom pod spoločným označením Priatelia festivalu. Na túto myšlienku nás priviedli ľudia, ktorí aj po minulé roky prichádzali na Myjavu oblečení v pestrých krojoch a sami prejavili záujem zúčastniť sa sprievodu. Pozývame všetkých, no najmä mladú generáciu, aby sa do tejto výzvy zapojili, prejavili tak hrdosť na svoje korene a kultúrne dedičstvo.

Uvedomujeme si totiž, že kroje a ľudové tradície sú živou spomienkou na našich predkov, sú v nich vyšité ich príbehy a zachytené hodnoty, ktoré nám zanechali. Z kroja bolo a je možné vyčítať, odkiaľ daná osoba pochádza, dokonca aj z ktorej konkrétnej dediny prišla, dalo sa určiť jej sociálne postavenie, vzťahový status, náboženská príslušnosť, zručnosť aj cit pre krásu.

Ak ste vyrastali v prostredí, kde sa ľudový odev zachoval a máte k nemu pozitívny vzťah, prijmite, prosíme, pozvanie na 64. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024. Stretneme sa v sobotu 22. júna 2024 na Námestí Milana Rastislava Štefánika v Myjave pri hoteli Štefánik, na zoradisku sprievodu o 10.00 h. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie nás - organizátorov, folklórnych skupín, súborov a vás - priateľov festivalu.

M. Hrin
foto: M. Hrin
zdroj: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK