Príhovor primátora k MFF MYJAVA 2018

15.06.2018

Milí hostia, vážení priaznivci folklóru!

Je mi cťou, že vás všetkých môžem opäť privítať na Myjave, v dejisku jedného z najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. V tradičnom júnovom termíne sa naša "metropola pod slamou", ako Myjavu nazvala spisovateľka Zuzka Zguriška vo svojom diele, stáva na tri dni centrom tradičnej ľudovej kultúry, aby potešila spevom, hudbou, tancom i dobrým jedlom všetkých tých, ktorým nie je kultúrne dedičstvo našich predkov cudzie. Ako každý rok, aj teraz široký kolektív ľudí, ktorý myjavský festival pripravuje, spravil všetko preto, aby ste sa u nás cítili príjemne a odniesli si z kopaničiarskeho kraja domov množstvo krásnych zážitkov. Hneď ako doznela záverečná zvučka 58. ročníka festivalu sme sa pustili do organizácie tohto aktuálneho, ktorého cieľom je ukázať vám pestrosť a rôznorodosť folklóru nielen zo Slovenska, ale prakticky z celého sveta a zabaviť vás. Som presvedčený, že aj v roku 2018 si v areáli Trnovce všetci nájdete to, čo vás zaujíma. Pripravili sme pre vás viac ako štyridsať scénických i nescénických programov, v ktorých uvidíte vyše 1500 účinkujúcich. Tí k nám okrem slovenských regiónov zavítali z Maďarska, juhoamerického Peru i ďalekej Číny.

Samozrejmosťou je účasť súborov, skupín či hudieb zo susednej Českej republiky. Schválne ich spomínam samostatne, pretože si v tomto roku pripomíname sté výročie vzniku Prvej Československej republiky a na túto skutočnosť reagujeme viacerými programami aj v rámci festivalu. Spomeniem predovšetkým sobotňajší večerný program Bratia - Bratři v amfiteátri Trnovce, ktorý vám ponúkne pohľad do silných väzieb obyvateľov na oboch stranách rieky Moravy. Tie boli a dovolím si tvrdiť, že aj stále sú, v našom regióne ešte o čosi intenzívnejšie.

V rámci programovej ponuky sme zachovali to, čo je dobré, overené a obľúbené, takže ani tento raz nebude na festivale chýbať Jarmek pot mijafskú vežu či mestečko MY-A-VY. Jeho brány sa pre vás otvoria trinásty raz a počas svojej existencie si stihol priestor na lúke za amfiteátrom vybudovať povesť rešpektovanej a veľmi obľúbenej druhej festivalovej scény. Nájdete tu Kuchyňu starých materí s ochutnávkami regionálnych špecialít, tanečné a hudobné školy, koštovky, súťaže, divadelné predstavenia a bohatý program pre deti. Tie sú pre nás v rámci festivalu samostatnou kapitolou, pretože sme presvedčení, že k láske k folklóru a tradíciám treba viesť ľudí od malička. Naši najmenší návštevníci sa tak môžu tešiť na tvorivé dielne, školičky, rozprávky... Na druhej strane areálu bude pre nich pripravené Hriščo s dobovými hrami, drevené kolotoče, Divadelný rebriniak s bábkovými predstaveniami a minifarma so zvieratkami. Jednou z noviniek 59. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018 bude interaktívny program Tancuje celá Myjava, ktorého cieľom je vtiahnuť do diania každého návštevníka areálu o niečo viac, ako očakáva. Počas tohto programu sa taneční lektori pokúsia z divákov spraviť účinkujúcich a z účinkujúcich divákov. Tak buďte pripravení.

Priatelia, dovoľte mi v závere môjho príhovoru poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sa opäť stretávame na Myjave a aktuálny ročník festivalu sa zo zámerov a plánov zmenil na skutočnosť. Ďakujem všetkým organizačným pracovníkom, Programovej rade festivalu i členom Prípravného výboru. Moja vďaka patrí takisto autorom programov, podporovateľom, sponzorom, mediálnym partnerom, technickým pracovníkom, inšpicientom, pozorovateľom, brigádnikom, jednoducho všetkým, ktorí robia Myjavu Myjavou. Dúfam, že vám, ktorí ste u nás prvýkrát, sa bude festival naozaj páčiť a vám, ktorí sa k nám vraciate pravidelne, prinesie opäť niečo nové, zaujímavé. Vitajte a cíťte sa tu ako doma!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy