Príhovor primátora k MFF MYJAVA 2019

20.06.2019

Ctení hostia, milí priaznivci folklóru zblízka i zďaleka!

Kto mohol predpokladať, keď na pódium malého amfiteátra hotela Slovan v Piešťanoch v roku 1956 prvý raz nastúpili tanečníci a hudobníci, aby potešili milovníkov tradičnej kultúry, že o šesť desaťročí neskôr budeme v priamej nadväznosti na túto udalosť na Myjave otvárať jubilejný ročník jedného z najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku? Asi málokto si to vtedy vedel predstaviť. A predsa je to tak. Po púti zo spomínaných Piešťan, cez Vrbové a Krakovany, napriek pár vynechaným ročníkom, sa od roku 1976 pravidelne v júni stretávame u nás v "metropole pod slamou", ako Myjavu nazvala spisovateľka Zuzka Zguriška vo svojom diele, aby sme sa niekoľko dní nechávali uniesť krásou krojov, ľudovej hudby, tanca, spevu a uctili si dedičstvo našich predkov. Je pre mňa veľkou cťou, že vás všetkých môžem srdečne privítať na 60. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2019, ktorý sa ako jediný na Slovensku môže pochváliť statusom CIOFF a navyše sa prvý raz koná pod záštitou Slovenskej komisie pri UNESCO. Ako každý rok, aj teraz kolektív organizátorov a autorov programov spravil všetko preto, aby ste sa u nás cítili príjemne a odniesli si z kopaničiarskeho kraja domov množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Našim hlavným cieľom je ukázať vám pestrosť a rôznorodosť folklóru nielen tuzemského, ale aj z ďalších krajín a zabaviť vás. Na jubilejnom ročníku tak uvidíte viac ako 1900 účinkujúcich. Tí k nám pricestovali z celého Slovenska, zo susednej Českej republiky, Bulharska, Poľska, Moldavska i ďalekého Mexika.

V rámci programovej ponuky sme zachovali to, čo je dobré a obľúbené, takže ani tento raz nebude na festivale chýbať Jarmek pot mijafskú vežu so sprievodom účinkujúcich centrom mesta či mestečko MY-A-VY s obľúbenou Kuchyňou starých materí a pestrou paletou nescénických programov. Naši najmenší návštevníci sa zasa môžu tešiť na tvorivé dielne, školičky, rozprávky, zvieratká na minifarme či dobové hry na Hrišči. A samozrejme, viacero programov bude venovaných práve jubileu nášho festivalu. Spomeniem napríklad piatkové pásmo domácich súborov nazvané Z Piešťan na Myjavu, sobotňajší program Spomienkári či nedeľný galaprogram s titulom Šesťdesiatka MY-JA-VY.

Priatelia, dovoľte mi v závere môjho príhovoru poďakovať všetkým tým, ktorí sa nielen v rámci tohto ročníka, ale v celej šesťdesiatročnej histórii festivalu pričinili o to, že sa myjavský sviatok folklóru stal rešpektovaným a obľúbeným podujatím. Ozajstnou oslavou ľudových tradícii, na ktorú počúvam veľa pozitívnych názorov tak od bežných návštevníkov ako aj odborníkov. Ďakujem všetkým organizačným pracovníkom, Programovej rade festivalu i členom Prípravného výboru. Moja vďaka patrí takisto autorom programov, podporovateľom, sponzorom, mediálnym partnerom, technickým pracovníkom, inšpicientom, pozorovateľom, brigádnikom, jednoducho všetkým, ktorí robia Myjavu Myjavou. Dámy a páni, vitajte a cíťte sa tu ako doma!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy