Program štvrtého dňa MFF MYJAVA 2021

17.06.2021

Milí priatelia, ctení návštevníci, vážení priaznivci folklóru! Máme pred sebou štvrtý deň 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2021, v ktorom vám ponúkneme naozaj zaujímavé programy hodné vašej pozornosti.

Tým prvým bude jediné tohoročné podujatie, ktoré môžete navštíviť aj osobne a už sme vás o ňom informovali. Ide o výstavu nazvanú Krása pre ženu stvorená venovanú kráse čepca ako archaickej a významovo dôležitej súčasti tradičného ženského odevu na Slovensku, ktorá sa v niektorých regiónoch nosila do polovice 20. storočia. Jej autorkou je E. Dudková z Etnografického múzea v Martine. Pozrieť si ju môžete oddnes do 19. septembra 2021 v SNM - Múzeu SNR v Myjave.

O 17.00 h vám na našom festivalovom youtube kanáli MFF MYJAVA ponúkneme pokračovanie pásma Kuchyňa starých materí. V ňom vám pani Božena Zemanová predvedie, ako si pripraviť obradovú cestovinu typickú pre náš región - hrtánky z Myjavy.

O 18.00 h budeme pokračovať dokumentom o františkánovi, hudobnom skladateľovi a organistovi Jurajovi Paulínovi Bajanovi, ktorého tvorbu výrazne ovplyvňoval piesňový folklór západného Slovenska a Moravy.

O 19.00 h si určite nenechajte ujsť virtuálnu výstavu Druhá Myjava. Tá si kladie za cieľ priblížiť osudy vysťahovalcov prostredníctvom dobovej tlače, vzácnych archívnych fotografií a dosiaľ nespracovaného písomného materiálu, ktorý po sebe zanechal nestor Múzea SNR v Myjave, Ján Bradáč. Popíše základné vývojové črty regionálneho vysťahovalectva, keď prišlo k úpadku pôvodných a tradičných remesiel v kraji.

O 20.00 h vás čakajú spevavé pozdravy myjavskému festivalu nazvané Spievame Myjave. Tento raz v podaní MSSk Chotár (Horná Súča), Tomáša Blažeka (Nitra), Spjevul ze Skalice a ĽH FS Máj.

No a o 21.00 h vás čaká ešte jeden bonus. Bude to niečo na zaspomínanie si a také pomyselné cestovanie v čase. Pôjde o zostrih z historických filmových záznamov festivalových ročníkov 1989 - 2003 nazvaný Z archívu.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil Trenčiansky samosprávny kraj.