Program tretieho dňa MFF MYJAVA 2021

16.06.2021

Milí priatelia, ctení hostia, vážení priaznivci folklóru! Máme pred sebou tretí deň 61. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2021.

Ponúkneme vám v ňom ďalší z videoreceptov Kuchyne starých materí, kde Katarína Brestičová, Miroslava Trembošová a Milena Skaličanová navaria obľúbené čerešňové halušky z Hubiny. Recept si môžete pozrieť na našom festivalovom youtube kanáli MFF MYJAVA o 17.00 h. O 19.00 h tu zasa uvidíte program venovaný tylovej paličkovanej čipke Myjavskej pahorkatiny. Tá sa udomácnila v obci Krajné v osemdesiatych rokoch 19. storočia, odkiaľ sa ďalej šírila do celého myjavského regiónu. Odovzdávanie tejto zručnosti tu pretrváva dodnes a tylová čipka bola v roku 2017 zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Okrem toho na našom festivalovom webe v programovej sekcii pribudne tretí z reedície zborníčkov, v tomto prípade venovaný krútivým tancom západného Slovenska. Budete si ho tu môcť stiahnuť a naštudovať.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil Trenčiansky samosprávny kraj.