Smutná správa. Starú Kujkovú už v mestečku MY-A-VY nestretneme.

13.06.2019

Vážení návštevníci, dnes máme pre vás naozaj smutnú správu, ktorá nás všetkých zasiahla. Bohužiaľ, hlas starej Kujkovej už v našom mestečku MY-A-VY na jubilejnom ročníku festivalu nezačujeme. Miro Kňazský alias Frankie, predstaviteľ tejto i ďalších postáv, člen Divadla Korbáč, osoba úzko spätá s Medzinárodným folklórnym festivalom MYJAVA, hlavný organizátor obľúbeného festivalu Vianoce v divadle, náš dobrý kamarát, nás navždy opustil. Frankie, ďakujeme za všetko, za dobrú náladu, smiech, pomoc... Zostávaš navždy v našich spomienkach. Veríme, že už tam hore všetkých zabávaš tak, ako je pre Teba typické. Odpočívaj v pokoji a vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.