Spravme spoločne myjavský festival ekologickejším!

14.06.2023

Milí návštevníci, ktorí sa k nám tento týždeň chystáte na 63. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2023, máme na vás jednu dôležitú prosbu. Skúsme byť spoločne čo najviac EKO a eliminujme množstvo odpadu, ktoré počas realizácie podujatia vyprodukujeme. My opäť pripravíme v celom areáli dostatok kontajnerov, smetných nádob a vriec, aby bolo kam odpad umiestniť a na vás bude, aby ste sa snažili jeho základné zložky triediť podľa všeobecne zaužívaného farebného rozlíšenia. Teda plasty budú patriť do žltých vriec a kontajnerov označených žltou nálepkou, papier zasa do modrých, zvyšky jedál a biologicky rozložiteľné - kompostovateľné - obaly či poháre do kontajnerov s nápisom BIO, no a všetko ostatné, čo nám zostane v rukách alebo batohoch, vyhodíme do kontajnerov na zmesový komunálny odpad a čiernych mechov. Tak ako počas minulých festivalových ročníkov, aj teraz v areáli Trnovce rozmiestnime tabuľky upozorňujúce na triedenie odpadu a miesta na triedený zber nájdete vyznačené aj v mapke areálu. Vopred vám ďakujeme, že separáciou odpadu spravíte náš festival lepším a priateľskejším k prírode!