Urobme festival lepším, trieďme odpad!

17.06.2019

Takéto tabuľky upozorňujúce na triedenie odpadu nájdete tento rok pri kontajnerových stojiskách vo festivalovom areáli Trnovce. A nielen tam. Radi by sme vám opäť pripomenuli, že budeme v Trnovcoch používať kompostovateľný jednorazový riad a ten spolu s inými zložkami biologicky rozložiteľného odpadu budeme dávať do nádob označených nápisom BIO a do hnedých vriec. Plastové fľaše či plastové obaly budeme zberať do nádob označených nápisom PLASTY alebo do žltých vriec, no a všetko ostatné, čo nám zostane v rukách alebo batohoch vyhodíme do kontajnerov na zmesový komunálny odpad a čiernych mechov. Vopred vám ďakujeme, že triedením odpadu spravíte náš festival lepším!