Usmernenie pre fotografov na MFF MYJAVA 2018

14.06.2018

Na základe požiadaviek autorov programov, pripomienok návštevníkov, priameho prenosu vybraných programov televíziou NOE a rozhodnutia Prípravného výboru festivalu budú na 59. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2018 pod javiskom amfiteátra v Trnovcoch vyznačené dve PRESS zóny. Tie sa budú nachádzať za schodmi na bočné muzikantské pódia a prístup do nich budú mať len označení akreditovaní fotografi a kameramani. Vzhľadom na priestorové podmienky a veľkosť vytvorených zón je jasné, že sa tam určite nevojde väčší počet fotografov naraz, takže aj touto cestou chceme poprosiť akreditovaných zástupcov médii, ktorí budú zhotovovať pre svoje redakcie fotografický a obrazový záznam hlavných programov festivalu, aby sa k sebe navzájom správali ohľaduplne, rešpektovali pravidlo vymedzenia PRESS zón a zdržiavali sa v nich len na čas nevyhnutný na získanie potrebného záznamu. Návštevníkov, účinkujúcich a neakreditovaných novinárov upozorňujeme, že vstup s kamerou či fotoaparátom do priestoru medzi javiskom a hľadiskom amfiteátra je zakázaný, aby nekomplikoval priebeh programov a neobmedzoval iných návštevníkov v hľadisku. Ďakujeme za pochopenie!