Nedeľa 18. 6. 2023

AMFITEÁTER TRNOVCE

 • STRÝCO ČRÍPKAR IDÚ!
  14.00 h
  Program detských folklórnych súborov.
  Autorka: V. Hajdučíková.
  Účinkujú: Kobylka, Vienok, Hájenka, Prvosienka (Bratislava), Magdalénka (Modra) a sólisti tanečnej skupiny Staré vínko (Strážnica)

 • TANCUJE CELÁ MYJAVA
  15.30 h
  Tanečná škola pre celý areál. Vedie: A. Lincke

 • ČRIEPKY
  15.40 – 17.00 h
  Záverečný galaprogram a slávnostné ukončenie festivalu.
  Autorky: V. Feriancová, L. Konečná.
  Účinkujú vybrané kolektívy a sólisti z jednotlivých programov festivalu

MESTEČKO MY-A-VY


 • KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ
  11.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál.
  Autorky: V. Feriancová, L. Oršulová

 • JAKO STRÝCO HRUŠKA ZE ŠČEFÁNOM VODU VYNÚRALI (REPRÍZA)
  11.30 h
  Zabáva vás divadlo Korbáč Myjava.
  Autori: V. Verner a J. Madluška

 • FOLKLÓRNA ŠKOLA MRAVOV STODOLA (REPRÍZA)
  12.15 h
  Maľované svetlom – tradičný odev od výskumu po propagáciu.
  Účinkujú: P. Obuch, L. Franická Macková a ĽH Petra Obucha (Piešťany)

 • DETSKÉ MY-A-VY
  12.30 h
  Tvorivé dielne pre deti pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: J. Jelínková. Realizácia: Ľ. Boorová, D. Lišková Zemanová, D. Pridalová

 • KDE BOLO, TAM BOLO
  12.30 h
  Stretnutie s rozprávkou O Matejovi, čo pre ľudí zachránil les na dvore perníkovej chalúpky.
  Autorka: J. Jelínková. Účinkuje: A. Hradská

 • POĎTE, DETI, MEDZI NÁS!
  13.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská

 • LUBINANCI NA TANCI
  13.30 h
  Spomienkové rozprávanie venované folklórnemu hnutiu v Lubine-Miškech Dedinke.
  Realizácia: V. Feriancová
  Účinkujú: A. Cáfalová, V. Feriancová, V. Harušťák, M. Chudík a V. Janeka

 • COPY A COPKY
  14.15 h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: M. Čeligová

 • VYHRÁVANIE V MESTEČKU
  14.30 h
  Vyhrávanie ľudových hudieb.
  Realizácia: J. Pakosová, L. Oršulová

 • ŠKOLIČKA SPEVU PRE DETI
  15.15 h
  Detské spievanie pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská

 • ŠKOLIČKA TANCA PRE DETI
  16.05 h
  Detské tancovanie pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: A. Hradská.
  Účinkujú: Kostolánček (Kostolné) a M. Černek

AREÁL PRED REŠTAURÁCIOU

 • HRIŠČO
  10.00 – 15.00 h
  Dobové hry, jarmočné atrakcie a domáce zvieratá.
  Autorka: E. Čmelová

 • BÁBKOVÉ DIVADLO
  10.00, 10.30 a 14.00 h
  Účinkuje: Divadlo z domčeka s rozprávkami v divadelnom rebrináku

OSTATNÉ PROGRAMY, SPRIEVODNÉ PODUJATIA A VÝSTAVY

 • REMESLO MÁ ZLATÉ DNO A ŠKOLA TYLOVEJ PALIČKOVANEJ ČIPKY MYJAVSKEJ PAHORKATINY
  PREDNÝ AREÁL

  10.00 h
  Remeselné dielne a škola pre malých i veľkých.
  Pripravili: L. Konečná a Z. Bieliková

Zmena programu vyhradená!

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže vplyvom geopolitickej situácie a z iných dôvodov meniť.

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom na vytvorenie fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a na použitie týchto nahrávok a obrazového materiálu na vzdelávacie a propagačné účely.