Nedeľa 19. 6. 2022

amfiteáter Trnovce

 • Deti, deťúrence, detiská
  14.30 - 15.50 h
  Program detských folklórnych súborov. Autorka: L. Konečná. Účinkujú: detské folklórne súbory Zornička (Zvolen), Kornička (Trenčín), Tancovadlo (Piešťany), Iskerka (Brezová pod Bradlom) a Kopaničiarik (Myjava)

 • Tancuje celá Myjava
  16.00 - 16.10 h
  Tanečná škola pre celý areál. Vedie: A. Lincke. Hrá ĽH DFS Tancovadlo z Piešťan

 • Kopaničiari
  16.10 - 17.40 h
  Záverečný program a slávnostné ukončenie festivalu. Autorka: V. Feriancová, L. Konečná. Účinkujú: FS Kopaničiarik, DFS Kopaničiar, Kopa z Myjavy a FSk Kýčer z Turej Lúky

mestečko MY-A-VY

 • Misijné bohoslužby
  10.00 h
  Služby Božie vedie Cirkevný zbor ECAV Sobotište, zvesťou slova Božieho poslúži Lenka Sedláčková. Účinkujú: SMS-ky (Sobotištský mládežnícky spevokol)

 • Kuchyňa starých materí
  10.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál. Autori: V. Feriancová, M. Majtán, M. Očenáš

 • Jak sa ženi o svinu postarali (repríza)
  11.30 h
  Zabáva vás divadlo Korbáč (Myjava). Autori: V. Verner a J. Madluška

 • Folklórna škola mravov stodola (repríza)
  12.00 Program venovaný primášovi Jánovi Kolárikovi z Priepasného. Autor: P. Obuch. Účinkuje: ĽH Petra Obucha a K. Mičicová (Piešťany)

 • Detské MY-A-VY
  12.30 h
  Tvorivé dielne pre deti pri perníkovej chalúpke. Autorka: J. Jelínková. Realizácia: Ľ. Boorová, D. Pridalová, M. Kroupová

 • Kde bolo, tam bolo - O kamenárovi (repríza)
  12.30 h
  Stretnutie s ľudovou rozprávkou na dvore perníkovej chalúpky. Autorka: J. Jelínková. Účinkuje: A. Hradská

 • Kopaničiarici
  13.15 h
  Spomienkové rozprávanie venované 50. výročiuv zniku DFS Kopaničiarik z Myjavy. Realizácia: V. Feriancová. Účinkujú: A. Cáfalová, Š. Bunčiak (Myjava),Š. Jeriga (Poriadie), L. Konečná (Rudník), J. Pakosová (Piešťany), V. Janeka (Krajné), V. Feriancová

 • Poďte, deti, medzi nás!
  13.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke. Realizácia: A. Hradská

 • Copy a copky
  14.15 h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke. Realizácia: M. Čeligová

 • Školička spevu pre deti
  15.15 h
  Detské spievanie pri perníkovej chalúpke. Realizácia: A. Hradská

 • Tancuje celá Myjava
  16.00 h
  Tanečná škola pre celý areál. Vedie: A. Lincke

 • Školička tanca pre deti
  16.15 h
  Detské tancovanie pri perníkovej chalúpke. Autorka: A. Hradská. Účinkujú: Kostolánček (Kostolné) a M. Černek

 • De je pjesen, tam je radost
  17.00 h
  Vyspevovanie v šenku na vydupanom kole. Autorka: L. Oršulová. Účinkujú: Vlčnovské búdové umělkyně (Vlčnov) a Mužáci (Prietržka)

areál pred reštauráciou

 • Hriščo
  10.00 - 12.30 h
  Dobové hry, jarmočné atrakcie a zvieracia mini farma. Autorka: E. Čmelová. Hosť: Divadlo z domčeka s rozprávkami, veselým zvolávaním a príhodami v divadelnom rebriniaku (10.00, 10.30, 12.00)

 • Tance s priateľmi*
  13.30 h
  Tanečná škola pre začiatočníkov i pokročilých. Autorky: K. Babčáková, L. Konečná. Účinkujú: kolektívy z Bulharska, Českej republiky, Grécka a Macedónska

ostatné programy, sprievodné podujatia a výstavy

 • Remeslo má zlaté dno - Škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny
  predný areál, 10.00 h
  Remeselné dielne a škola pre malých i veľkých. Pripravili: L. Konečná a Z. Bieliková

 • Muzikantské pódium
  malá scéna, 14.00 h
  Pripravili: P. Obuch, J. Pakosová. Účinkujú: ĽH FS Máj z Piešťan

 • Spieva celá Myjava
  malá scéna, 15.30 h
  Festivalové spievanie všetkých spevu chtivých. Autorka: J. Pakosová. Spoluúčinkuje ŽSSk Holeška (Prašník)


Zmena programu vyhradená!

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže pod vplyvom geopolitickej situácie a z iných dôvodov meniť.

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v Mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom na vytvorenie fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a na použitie týchto nahrávok a obrazového materiálu na vzdelávacie a propagačné účely.