Povedali o festivale

nedeľa 20. 6. 2021, 10.00 h, PDF súbor na stiahnutie


Výber z vyjadrení hodnotiteľov a pozorovateľov na MFF Myjava.

Pripravila K. Mičicová