Pozdravujem domov

Vysťahovalectvo v slovách, obrazoch a piesňach.

sobota 19. 6. 2021, 21.30 h, youtube kanál MFF MYJAVA

Na Slovensku len ťažko nájdeme rodinu, z ktorej by sa v dávnej alebo nedávnej minulosti niekto nepobral mimo svoju rodnú krajinu za prácou a lepším životom. Desaťtisíce ľudí sa stali súčasťou slovenského vysťahovalectva ako fenoménu, ktorý je neodmysliteľnou zložkou permanentného migračného pohybu v svetových dejinách. Dnes sa zdá nepredstaviteľné, akou nesmierne komplikovanou a nebezpečnou musela byť ešte pred sto rokmi cesta cez polovicu Európy a oceán do krajín, o ktorých mali emigranti len hmlistú predstavu. Ľudia, ktorí túto púť absolvovali, pritom často vo svojom dovtedajšom živote nezašli ďalej, ako do najbližšieho väčšieho mesta.

Program "Pozdravujem domov" je venovaný všetkým tým, ktorí vo viere v lepšiu budúcnosť opúšťali svoje domovy, strádali, zažili úspech, ale neraz i stratili svoj život. Vysťahovalectvo na Dolnú zem, do USA, Kanady, Južnej Ameriky, Belgicka či Francúzska, optácie rusínskeho obyvateľstva, príbehy emigrantov po 2. svetovej vojne, po roku 1968 či 1989, sú tisíckami spletitých individuálnych osudov a dnes často zabudnutých údelov celých rodín. V našom programe ich reprezentuje príbeh Anny Mockovej z myjavských kopaníc, ktorá sa omylom dostala do mestečka Little Falls, v štáte New York v Amerike a vďaka tejto náhode spustila masívne vysťahovalectvo z myjavskej oblasti do tejto lokality.

Námet, dramaturgia, scenár: Alžbeta Lukáčová

Réžia obrazového spracovania a strih: Matúš Druga

Animácie: Lukáš Matejka

Odborná spolupráca: Juraj Jakubík, Anna Medveďová st., Ján Kolesár, Mária Brdárska-Janoška, Viera Feriancová, Lynn Osley Rosen, Jakub Janšto
Komentár: Michal Ďuriš st., Bibiana Ondrejková (postava Anny Mockovej)

Účinkujú: Kopaničiarska muzika Martina Janšta (Košariská), ľudová hudba a speváčky Folklórnej skupiny Javorníček (Hvozdnica), Mária Brdárska-Janoška, Folklórna skupina Hôra (Rejdová), Ľudová hudba Ondreja Hlaváča (Rožňava), Ženská spevácka skupina Marína (Zvolen), Anna Berédiová (Selenča, Srbsko), Miroslav Hemela (Báčsky Petrovec, Srbsko) a Folklórne súbory V pivnickom poli SKUS (Pivnica, Srbsko), Považan (Považská Bystrica) a Hornád (Košice)