Škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny

sobota 19. 6. 2021, 11.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA


Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny vyznačujúca sa svojou snehobielou krehkosťou a náročnosťou výroby je od roku 2017 zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Metodické video je určené pre záujemcov - začiatočníkov a možno sa v ňom oboznámiť s prípravnými úkonmi pred začatím paličkovania a základnými prvkami, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu jednoduchých aj náročnejších čipiek. Kapitoly videa sú zostavené podľa náročnosti a logickej nadväznosti úkonov.

Lektoruje: Ivana Marková

Realizácia: Centrum tradičnej kultúry v Myjave