Sobota 18. 6. 2022

amfiteáter Trnovce

 • Sobotné otvorenie amfiteátra
  16.00 - 16.10 h
  Hrá ĽH Metošé

 • Staraua sa maci má, de mi Pán Búh místa dá
  16.10 - 16.50 h
  Premietanie regionálneho programu zo Záhoria. Autori: R. Drška, P. Michalovič. Účinkujú: FS a ĽH Skaličan (Skalica), FSk Lanšper (Závod), CM Břeclavan (Břeclav), ŽSSk Kútnica, MSSk Kúcané a chasa (Kúty), M. Marťanová, V. Michálek, P. Michalovič, P. Poustka, J. Huňař a A. Štepanovská

 • Tá krvavá vojna
  17.00 - 18.20 h
  Koncertný program venovaný obetiam vojny na Ukrajine. Autor: S. Smetana. Účinkujú: MSSk Chotár (Horná Súča), ĽH Bielkovci (Terchová), FS Brezová (Brezová pod Bradlom), ĽH Javorníček (Hvozdnica), ĽH Skaličan (Skalica), Krajnanská muzika (Krajné), ĽH Metošé (Březová pod Lopeníkem), ĽH Petra Obucha (Piešťany), M. Jágerová (Lužianky), Z. Homolová a S. Smetana (Bratislava)

 • O vianocách, já, duhích nocách
  18.40 - 20.00 h
  Ako sa zabávala mládež vo vianočnom období. Autori: J. Jakubík st., J. Jakubík ml. Účinkujú: FS Brezová (Brezová pod Bradlom), FSk Červeňan (Červený Kameň), FSk Javorinka (Miškech Dedinka), FSk a ĽH Javorníček (Hvozdnica), FS a ĽH Považan (Považská Bystrica), ĽH Petra Obucha (Piešťany), FSk Žrnovanka (Horná Maríková)

 • Tancuje celá Myjava
  20.50 - 21.00 h
  Tanečná škola pre celý areál. Vedie: A. Lincke. Hrá: ĽH Petra Obucha (Piešťany)

 • Dedičstvo národov*
  21.00 - 22.20 h
  Program zahraničných kolektívov. Autorky: K. Babčáková, L. Konečná. Účinkujú: folklórne súbory z Bulharska, Českej republiky, Grécka, Macedónska a Maďarska

 • Tvoja Myjava
  22.30 - 23.50 h
  Program folklórnych súborov. Autori: M. Hrabovská a P. Hrabovský. Účinkujú: folklórne súbory Marína (Zvolen), Váh Liptovský Mikuláš), Považan (Považská Bystrica) a Nadšenci (Trenčín)

mestečko MY-A-VY

 • Kuchyňa starých materí a mestečko MY-A-VY
  13.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál. Autorky: V. Feriancová a L. Oršulová

 • Divadielko MY-A-VY - O neposlušných kozliatkach
  13.30 h
  Dramaticko-tvorivý program pre deti. Autorka: A. Dršková

 • Detské MY-A-VY
  15.00 h
  Tvorivé dielne pre deti pri perníkovej chalúpke. Autorka: J. Jelínková. Realizácia: Ľ. Boorová, M. Kroupová, D. Pridalová

 • Kde bolo, tam bolo - O kamenárovi
  15.00 h
  Stretnutie s ľudovou rozprávkou na dvore perníkovej chalúpky. Autorka: J. Jelínková. Účinkuje: A. Hradská

 • Folklórna škola mravov stodola
  15.15 h
  Program venovaný primášovi Jánovi Kolárikovi z Priepasného. Autor: P. Obuch. Účinkuje: ĽH Petra Obucha a K. Mičicová (Piešťany)

 • Koštovka páleného
  16.00 h
  Súťaž v degustácii domáceho páleného. Realizácia: Združenie priateľov a občanov Matejovca. Hrá: Krajnanská muzika (Krajné)

 • Školička tanca pre deti
  15.45 h
  Výučba ľudového tanca pre deti pri perníkovej chalúpke. Autorka: A. Hradská. Účinkujú: Kostolánček (Kostolné) a M. Černek

 • Copy a copky
  16.45 h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke. Realizácia: M. Čeligová

 • Tanečná škola
  17.30 h
  Tance s vyhadzovaním z myjavsko-trenčianskej oblasti. Vyučujú: L. Konečná a L. Konečník, B. a F. Morongovci. Hrá: ĽH Nadšenci (Trenčín)

 • Školička spevu pre deti
  17.45 h
  Detské spievanie pri perníkovej chalúpke. Realizácia: A. Hradská

 • Poďte, deti, medzi nás!
  18.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke. Realizácia: A. Hradská

 • O mijafskí kosjérek alebo koštofka tanečných schopností
  19.20 h
  Porovnávanie tanečných schopností zúčastnených tanečníkov. Autori: B. Morongová a F. Morong. Hrá: ĽH FS Nadšenci (Trenčín)

 • Tancuje celá Myjava
  20.50 - 21.00 h
  Tanečná škola pre celý areál. Vedie: A. Lincke

 • Predveď sa!
  21.15 h
  Vystúpenia folklórnych telies na vydupanom kole. Autorka: J. Pakosová

 • Ľudová zábava
  23.00 - 03.00 h
  Pripravil: P. Obuch. Hrá ĽH Metošé

areál pred reštauráciou

 • Hriščo
  14.00 - 20.00 h
  Dobové hry a jarmočné atrakcie. Autorka: E. Čmelová. Hostia: Divadlo z domčeka s rozprávkami v divadelnom rebriniaku (14.30, 15.00, 17.30 a 19.00)

 • Večerné vyhrávanie
  21.30 - 01.30 h
  Pripravil: P. Obuch. Hrá: DH Myjavci

ostatné programy, sprievodné podujatia a výstavy

 • Jarmek pot mijafskú vežu
  Nám. M. R. Štefánika v Myjave, 9.00 h
  Program spojený s predajom a predvádzaním ľudovoumeleckých výrobkov. Autorky: V. Feriancová, J. Jelínková. Účinkujú: DH Myjavci (Myjava), heligonkári z Myjavy a Prietrže

 • Krojovaný sprievod
  Nám. M. R. Štefánika v Myjave, 9.00 - 10.30 h
  Pripravila: E. Čmelová

 • Javisko na rínku
  Nám. M. R. Štefánika, 10.30 h
  Autorka: E. Čmelová. Účinkujú: DH Myjavci, Myjavské heligónky, DFS Kopaničiarik, ĽH FS Kopa a Jaroslav Hargaš (Myjava) a festivalové kolektívy

 • Pieseň ako zrkadlo duše
  evanjelický kostol, 11.00 h
  Hudobno-slovný program venovaný piesni ako fenoménu, ktorý nás oslovuje, rezonuje v nás a ktorý je jedným z obrazov našej duše. Autorka: A. Lukáčová. Účinkujú: FSk Hôra a Mária Brdárska Janoška (Rejdová), ĽH Ondreja Hlaváča (Rožňava)

 • Remeslo má zlaté dno - škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny
  predný areál, 14.00 h
  Remeselné dielne a škola pre malých i veľkých. Autorky: L. Konečná a Z. Bieliková

 • Spieva celá Myjava
  malá scéna, 14.30 h
  Festivalové spievanie všetkých spevu chtivých. Autorka: J. Pakosová. Spoluúčinkuje: ŽSSk Priepasné

 • Muzikantské pódium
  malá scéna, 15.45 h
  Pripravili: P. Obuch, J. Pakosová. Účinkujú: ĽH Piechovská muzika (Piechov) a ďalší

 • Predveď sa!
  malá scéna, 21.15 h
  Voľné vystúpenia festivalových hudieb, spevákov, speváckych skupín a ľudových rozprávačov. Pripravil: P. Obuch, J. Pakosová

Zmena programu vyhradená!

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže pod vplyvom geopolitickej situácie a z iných dôvodov meniť.

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v Mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom na vytvorenie fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a na použitie týchto nahrávok a obrazového materiálu na vzdelávacie a propagačné účely.