Spievame Myjave

Spevavé pozdravy myjavskému festivalu.

štvrtok 17. 6. 2021, 20.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA

Autorka: J. Pakosová

Účinkujú: MSSk Chotár (Horná Súča), Tomáš Blažek (Nitra), Spjevule ze Skalice, ĽH FS Máj