Streda 15. 6. 2022

  • Košieľôčka dorúbaná...
    16.00 h - vernisáž výstavy, SNM - Múzeum SNR v Myjave
    Výstava zo zbierkového fondu SNM v Martine približuje mužskú košeľu z historického a geografického hľadiska. Autorka: E. Dudková. Výstava potrvá do 19. 9. 2022.


  • En-ten-tíčki
    9.00 - 11.00 h, Námestie M. R. Štefánika v Myjave
    Tradičné hry pre deti na myjavskom námestí. Autori: E. Čmelová a M. Duga

Zmena programu vyhradená!

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže pod vplyvom geopolitickej situácie a z iných dôvodov meniť.

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v Mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom na vytvorenie fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a na použitie týchto nahrávok a obrazového materiálu na vzdelávacie a propagačné účely.