Tance západného Slovenska

Program tanečníkov sólistov.

nedeľa 20. 6. 2021, 16.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA

Program prezentuje rozmanité hudobno-tanečné tradície západného Slovenska prostredníctvom tanečníkov - sólistov, víťazov a účastníkov celoštátnych súťaží.

Prirodzená transmisia tanečných tradícií už na Slovensku prebieha iba ojedinele. Nositeľmi sa tak stávajú interpreti, ktorí si osvoja jednotlivé ľudové tance a stávajú sa príkladmi, ktoré nasledujeme. V tomto programe sa pred muzikou predvedú tanečníci, ktorí dokážu verne interpretovať ľudový tanec v jeho prirodzenej bohatosti a kráse. Tento rok sme sa zamerali na interpretov ľudových tancov západného Slovenska. Chceme poukázať na spoločné a odlišné štýlotvorné znaky v jednotlivých typoch tancov v ich regionálnych obmenách.

Námet a scenár: Agáta Krausová

Réžia: Slavomír Ondejka

Moderátor: Marek Hrin

Účinkujúci: Peter Hrabovský, Martina Vargová, Anett Zlatarits, Zsuzsanna Keszegh, Attila Oláh, Csaba Keszegh, Tomáš Palkovič, Margaréta Marčišovská, David Halás, Kristína Hačundová, Ladislav Konečník, Lenka Šútorová Konečná, Juraj Blažek, Nikol Sládková, Šimon Orgoník, Kristína Konečná, Ľubomír Havlík, Adela Babincová, Ondrej Pagáč, Zuzana Papánková, Andrej Pilácik, Martin Husárik, Milan Jankoviech, Lucia Zigová, Paulína Piláciková, Nikola Kozáčiková, Kristián Jánsky, Dorota Kofirová, Mária Kramplová, Ondrej Mišík, Aurel Keszely, Lukáš Visokai, Viktória Stúchla, Pavol Michalička, Tomáš Blažek, Ľudová hudba Michala Pagáča, Ľudová hudba Pósfa