Tanečná škola – tance z Horných Orešian

sobota 19. 6. 2021, 17.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA


Tanečná škola MFF Myjava 2021 je tak, ako každoročne venovaná aj domácemu tanečnému repertoáru. Pod vedením tanečnej majsterky Lenky Šútorovej Konečnej a Ladislava Konečníka sa môžete naučiť starobabskú z Myjavy. Tanec, ktorému patrí čestné miesto v základnej tanečnej výbave každého milovníka myjavského folklóru. Starobabská bola zároveň v roku 2021 zaradená medzi povinné tance v rámci kategórie A celoštátnej súťaže sólistov - tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, vyhlasovanej Národným osvetovým centrom. O dôvod viac, prečo neostať len pasívne sedieť, ale zapnúť zvuk na plné obrátky a vyčleniť si pred obrazovkou počítača aspoň 4 m2.

Tanečnú festivalovú nádielku doplnia manželia Barbora a František Morongovci, ktorí si s vami zatancujú párové tance z Horných Orešian.

Autori a vyučujúci: Barbora Morongová, František Morong

Hrá: Palo Michalička a kamaráti

Strih a výroba: Peter Komár