Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny

streda 16. 6. 2021, 19.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA


Výroba tylovej paličkovanej čipky sa udomácnila v obci Krajné v osemdesiatych rokoch 19. storočia, odkiaľ sa ďalej šírila do celého myjavského regiónu. Odovzdávanie tejto zručnosti tu pretrváva dodnes a tylová čipka bola v roku 2017 zaradená do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Tylová paličkovaná čipka rozšírená v okolí Myjavy sa geneticky viaže na belgickú tylovú čipku, odkiaľ sa k nám - prostredníctvom Čiech - táto technika dostala. Táto čipka je charakteristická svojou vzdušnosťou a krehkosťou, jej výroba je náročná a prácna, niet divu, že aj pomocou nej vyjadrovali ženy v regióne svoj spoločenský status. Okrem odevu sa čipka využívala aj na interiérových, obradových a liturgických textíliách.

Pripravila L. Šútorová Konečná, vyrobilo CTK v Myjave.