Z archívu

štvrtok 17. 6. 2021, 21.00 h, youtube kanál MFF MYJAVA


Filmových záznamov zo začiatkov folklórnych slávností Myjava nie je mnoho. Z prvých rokov jestvujú dva ozvučené farebné komentované dokumenty (1976, 1984) a potom sú to už len amatérske záznamy rôznej kvality a obmedzeného rozsahu. Napriek tomu ide o pramene vzácne pre poznanie festivalu a vôbec scénického folklorizmu u nás. Pozývame vás sledovať zostrih z neskoršieho obdobia - od zlomového roku 1989 až po rok 2003. Veríme, že vás staré zábery prenesú v čase a mnohí z vás si azda aj zaspomínajú na MYJAVU rokov deväťdesiatych. Zaujímavé sú aj zábery mimo amfiteátra - na lúku (dnes Mestečko MY-A-VY) a prednú časť areálu. Aj na týchto snímkach vidno, aký veľký kus cesty myjavský festival odvtedy prešiel.


Výber a strih: Lenka Šútorová Konečná