Zabudnuté postavy

Reedícia zborníka spomienok na postavy a postavičky, ktoré patrili ku koloritu života dediny. Publikáciu zostavili Marta Botíková a Ľuba Falťanová pre MYJAVU v roku 1987.

utorok, 15. 6. 2021, 18.00 h. PDF súbor na stiahnutie

V rámci niekoľkých ročníkov Folklórnych slávností Myjava v 80. a 90. rokoch boli vydávané drobné zborníčky, ktoré obšírnejšie spracovávali tému jedného z festivalových programov daného ročníka. Pripravovali ich autori jednotlivých programov, ako aj prizvaní etnológovia a etnologičky.

Tento rok sme sa rozhodli pripraviť pre vás reedíciu troch z týchto zborníčkov. Veríme, že vás potešia rovnako, ako nás, keď sme im po rokoch vdychovali nový život.

Zabudnuté postavy patriace ku koloritu dedinského života v minulosti predstavuje zborníček z roku 1987. Autorky pútavým a vtipným spôsobom priniesli obrazy z vidieckeho prostredia, ktoré oživujú útržkami z piesní, porekadiel a podobne.

Reedíciu pripravila K. Mičicová, vydalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave.