POZVÁNKA NA MFF MYJAVA 2022

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA pre vás pripravujú:


Medzinárodný folklórny festival MYJAVA je členom Medzinárodnej rady organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia C.I.O.F.F. (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) a má status C.I.O.F.F. International Festival.


Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
Medzinárodný folklórny festival MYJAVA podporil Trenčiansky samosprávny kraj.