Aktuality

 

Slovenská komisia pre UNESCO potvrdila listom generálnej tajomníčky komisie, pani Denisy Koterec Frelichovej, že prevezme záštitu nad 64. ročníkom Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024. V spomínanom liste sa okrem prevzatia záštity uvádza, že myjavský festival je unikátnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a prispieva k zachovávaniu...

Prvým dielikom v skladačke programu 64. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024 bude výstava v SNM - Múzeu SNR v Myjave s názvom VÍTANÍ HOSTIA. Jej autorkami sú Lívia Oršulová (Hornonitrianske múzeum v Prievidzi) a Radka Tarabčíková (OZ Hornonitrie), ktoré výstavu pripravili v spolupráci s Jánom Vingárikom (Hornonitrianske múzeum v...

POZVÁNKA NA MFF MYJAVA 2024

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA pre vás pripravujú: