Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2021 

61. ročník, 16. - 20. 6. 2021 ONLINE FESTIVAL


Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má status CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts) International Festival.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2019 sa konal pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO (Organizácia spojených národov pre výchovu, vzdelávanie, vedu a kultúru).

Medzinárodný folklórny festival pre vás pripravujú:


Kde zoženiete novú knihu o MFF MYJAVA?

V tomto roku uzrela svetlo sveta nová reprezentatívna publikácia s názvom Myjava - 60 ročníkov folklórneho festivalu 1956 - 2019. Ako napovedá samotný názov, kniha je venovaná histórii i súčasnosti Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA, ktorý v roku 2019 oslávil svoje 60-te narodeniny a patrí medzi tri najväčšie a najvýznamnejšie folklórne festivaly na Slovensku. K dispozícii je v Turistickej informačnej kancelárii na autobusovej stanici. Cena knihy, ktorej vydanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je 17,- €.

Kvalitne spracovaná publikácia čitateľa na 351 stranách prevedie dejinami festivalu od jeho vzniku v malom amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch cez Vrbové a Krakovany až po Myjavu, kde napokon festival zakotvil a získal svoje renomé. Je tu popísaný vývoj a rozvoj tohto sviatku folklóru zo spoločenského, odborného, kultúrneho, organizačného či dramaturgického hľadiska. Veľa zaujímavých informácii sa dozvieme o areáli v Trnovcoch, kde vyrástol amfiteáter, bez ktorého by Myjava - ako festival familiárne nazývame - nebola Myjavou. Zoznámime sa s ľuďmi, ktorí sa na príprave a organizácii festivalu podieľali alebo stále podieľajú organizačne i programovo. Získame prehľad o premenách festivalu, o tom, ako sa menil nielen jeho názov, ale aj ako sa programovo a scénicky rozrastal, ako oslovoval stále širšie spektrum divákov... Nechýbajú ani štatistické údaje z prípravného výboru, programovej rady, realizovaných programov alebo zo zoznamu držiteľov Ceny festivalu. Knihu vkusne dopĺňajú desiatky kvalitných fotografií zachytávajúcich atmosféru festivalu v minulosti i počas posledných ročníkov.

Publikáciu zostavili Mgr. Viera Feriancová a Mgr. Jana Zelenayová a autorsky sa na jej príprave podieľali Ing. Jozef Lehocký, Ján Gálik, Mgr. art. Vladimír Kyseľ a Mgr. Viera Fesriancová. Väčšina fotografického materiálu a dizajn knihy vznikli v Ateliéri Edo, s. r. o. v Skalici. Knihu vydalo mesto Myjava a ako sme už spomenuli, jej vznik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Veríme, že si kniha nájde cestu do vašich knižníc a vďaka nej spoznáte myjavský folklórny festival z rôznych iných pohľadov, ktoré vám boli doteraz skryté a budete ho na budúci rok vnímať možno inak a komplexnejšie. Tešíme sa na stretnutie sa Vami, priatelia, o rok v Trnovcoch!


Sponzori MFF MYJAVA 2019