Ihravé čítanie pri riečke Myjave

Reedícia zborníka detského folklóru z Myjavy a okolia zostavovateľa K. Ondrejku, (MYJAVA 1986).
pondelok 14. 6. 2021, 18.00 h, PDF súbor na stiahnutie

V rámci niekoľkých ročníkov Folklórnych slávností Myjava v 80. a 90. rokoch boli vydávané drobné zborníčky, ktoré obšírnejšie spracovávali tému jedného z festivalových programov daného ročníka. Pripravovali ich autori jednotlivých programov, ako aj prizvaní etnológovia a etnologičky.

Tento rok sme sa rozhodli pripraviť pre vás reedíciu troch z týchto zborníčkov. Veríme, že vás potešia rovnako ako nás, keď sme im po rokoch vdychovali nový život.

Ihravé čítanie pri riečke Myjave je venované detským hrám, riekankám, vyčítankám, prekáračkám a ďalším slovesným útvarom detského folklóru západného Slovenska. V roku 1986 ho pripravil Kliment Ondrejka. Tento rok k tejto téme nájdete v programe festivalu aj rovnomenné pásmo autoriek Lenky Šútorovej Konečnej a Jany Pakosovej, ktoré uvedieme v sobotu 19. 6. 2021 o 15.00 h.

Reedíciu pripravila K. Mičicová, vydalo Centrum tradičnej kultúry v Myjave.