Slovenská komisia pre UNESCO aj tento rok prevzala záštitu nad MFF MYJAVA

13.06.2024

Slovenská komisia pre UNESCO potvrdila listom generálnej tajomníčky komisie, pani Denisy Koterec Frelichovej, že prevezme záštitu nad 64. ročníkom Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2024. V spomínanom liste sa okrem prevzatia záštity uvádza, že myjavský festival je unikátnou prehliadkou tradičnej ľudovej kultúry a prispieva k zachovávaniu jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva a propagácií ľudovej kultúry na Slovensku. Komisia takisto konštatuje, že MFF MYJAVA prostredníctvom bohatej programovej štruktúry a rôznorodosti účinkujúcich, vrátane tých zahraničných, prispieva k praktickému napĺňaniu Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a zviditeľňovaniu Slovenska na mape medzinárodných folklórnych podujatí.

Ako organizátorov nás tieto podporné vyjadrenia a takisto samotné prevzatie záštity nad myjavským festivalom tešia a budeme radi, ak sa od 19. do 23. júna 2024 prídete na niektoré z viac ako 40 pripravovaných programov s vyše 1600 účinkujúcimi zo siedmich krajín sveta pozrieť. Tešíme sa na stretnutie s vami, priatelia!

M. Hrin