Tohoročný festival je už súčasťou histórie, začíname chystať MFF MYJAVA 2025

23.06.2024

Milí priatelia, folkloristi, priaznivci Myjavy a tradičnej ľudovej kultúry všeobecne!

Je nedeľa 23. júna 2024 večer a Myjava sa po piatich dňoch plných hudby, tanca, spevu, zábavy, dobrého jedla a slávnostnej atmosféry opäť ponorila do ticha zvlnených kopaničiarskych vŕškov. Doznela pieseň Myjavská veža a Medzinárodný folklórny festival MYJAVA definitívne dopísal 64. kapitolu vo svojej množstvom krásnych vystúpení a tisíckami divákov naplnenej histórií.

Pódium v amfiteátri patrí už len technikom a zvukárom, ktorí začínajú zmotávať kilometre káblov, rozrábať jedinečné prútené kulisy a všetko upratovať. Mestečko MY-A-VY zatvorilo svoje brány a zmizla vôňa regionálnych kuchýň. Zástavy Slovenska, Českej republiky, Chorvátska, Indie, Turecka, Ukrajiny, Vietnamu, organizácie CIOFF, Európskej únie a Myjavy už na stožiaroch nevejú, hľadisko je celkom prázdne... Nastáva čas, aby sme postupne, bod po bode, vyhodnotili ako festival dopadol. Čo sa nám podarilo a čo sa vám - našim návštevníkom - páčilo. Tiež nad čím sa treba do budúcna zamyslieť, čo treba dopracovať a vylepšiť, aby ste sa u nás o rok cítili ešte príjemnejšie.

Chceme sa aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a postarali sa o to, aby bola MYJAVA opäť po roku MYJAVOU. Ďakujeme Programovej rade, Prípravnému výboru, organizačným pracovníkom, autorom programov, všetkým účinkujúcim, sponzorom, partnerom a mediálnym partnerom, javiskovým technikom, brigádnikom, zvukárom, osvetľovačom, bezpečnostným pracovníkom, vodičom, zdravotníkom, policajtom, hasičom, upratovacím službám, ľuďom zabezpečujúcim Kuchyne starých materí v domčekoch mestečka, predajcom, jednoducho úplne, úplne všetkým. A ďakujeme najmä vám, našim divákom a návštevníkom, pre ktorých to všetko každý rok robíme a bez ktorých by naše úsilie bolo zbytočné.

Dúfame, že sa vám u nás na Myjave počas uplynulých júnových dní páčilo a že si z kopaníc odnášate množstvo pekných zážitkov i pozitívnych dojmov. A ak sa vás dotkli nejaké nedostatky či nedorozumenia, tak sa vám za ne ospravedlňujeme. Určite sa budeme snažiť, aby sme ďalší ročník festivalu pre vás spravili lepším.

Milí priatelia, na záver vás všetkých už teraz srdečne pozývame na 65. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA 2025, ktorý sa bude konať v termíne 18. - 22. 6. 2025.

Dovidenia opäť v areáli Trnovce!

M. Hrin