Nedeľa 23. 6. 2024

AMFITEÁTER TRNOVCE

 • TRADÍCIA NA DOSAH!
  14.00 h
  Program detských folklórnych súborov.
  Autorky: K. Polachová, M. Vargová
  Účinkujú: Skaličánek (Skalica), Verešváranček (Červeník), Čerešenka (Smolenice), Slnečnica (Senec), Kis Csallóközi (Dunajská Streda) a SSk Spjevule ze Skalice

 • TANCUJE CELÁ MYJAVA
  15.30 h
  Tanečná škola pre celý areál.
  Vedie A. Lincke

 • NAŠE-NENAŠE ALEBO O SCESTNOSTI JEDINEJ NEZMIEŠANEJ KULTÚRY
  15.40 – 17.00 h
  Záverečný galaprogram a slávnostné ukončenie festivalu.
  Autorky: V. Feriancová, L. Konečná
  Účinkujú: vybrané kolektívy a sólisti MFF MYJAVA 2024

MESTEČKO MY-A-VY

 • KUCHYŇA STARÝCH MATERÍ
  11.00 h
  Ochutnávka tradičných jedál.
  Autorky: V. Feriancová, L. Oršulová

 • HRÍBARSKA SEZÓNA PODĽA STRÝCA HRUŠKU (repríza)
  11.30 h
  Zabáva vás divadlo Korbáč (Myjava).
  Autori: V. Verner a J. Madluška

 • FOLKLÓRNA ŠKOLA MRAVOV STODOLA
  12.15 h
  V mojom srcci ešče ráz chcem prežit dectvo alebo život medzi svetovými vojnami očami Anny Koštialovej od Bunov.
  Účinkujú: P. Obuch, Š. Horna a M. Obuchová

 • KDE BOLO, TAM BOLO (repríza)
  12.30 h
  Stretnutie s rozprávkou Dve sestry na dvore perníkovej chalúpky.
  Autorka: J. Jelínková
  Účinkuje: A. Hradská

 • POĎTE, DETI, MEDZI NÁS!
  13.15 h
  Riekanky, hádanky a detské hry pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská

 • V SPOMIENKACH
  13.30 h
  Rozprávanie o národnostnom zložení myjavského regiónu kedysi a dnes.
  Realizácia: V. Feriancová
  Účinkujú: A. Cáfalová, V. Feriancová, M. Valihora, P. Trúsik a V. Janeka

 • COPY A COPKY
  14.15 h
  Česanie tradičných dievčenských účesov pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: M. Čeligová

 • VYHRÁVANIE V MESTEČKU
  14.45 h
  Vyhrávanie hudieb.
  Realizácia: J. Pakosová, L. Oršulová

 • ŠKOLIČKA SPEVU PRE DETI
  15.15 h
  Detské spievanie pri perníkovej chalúpke.
  Realizácia: A. Hradská

 • ŠKOLIČKA TANCA PRE DETI
  16.05 h
  Detské tancovanie pri perníkovej chalúpke.
  Autorka: A. Hradská
  Účinkujú: Kostolánček (Kostolné) a M. Černek

AREÁL PRED REŠTAURÁCIOU

 • HRIŠČO
  10.00 – 15.00 h
  Dobové hry, jarmočné atrakcie a domáce zvieratá.
  Autorka E. Čmelová

 • BÁBKOVÉ DIVADLO
  10.30h, 14.00 h
  Účinkuje: Animare Silva

PREDNÝ AREÁL

 • REMESLO MÁ ZLATÉ DNO
  10.00 H
  Remeselné dielne a škola tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny pre malých i veľkých.
  Pripravili L. Konečná, Z. Bieliková

Zmena programu vyhradená!

* Zastúpenie krajín na festivale sa môže vplyvom geopolitickej situácie a z iných dôvodov meniť.

V prípade nepriaznivého počasia sa scénické programy festivalu uskutočnia v mestskej športovej hale a v Kultúrnom dome Samka Dudíka.

Vstupom na miesto konania podujatia dávate súhlas organizátorom na vytvorenie fotografického, filmového a zvukového záznamu z podujatia a na použitie týchto nahrávok a obrazového materiálu na vzdelávacie a propagačné účely.